27 Sedaljka – Kremići

Dužina:
3km
Kumulativni uspon:
280m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
720m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
50min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil