3d-3 Lađevac – Kaluđerske Bare

Dužina:
6,3km
Kumulativni uspon:
720m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
480m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1040m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 35min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil