14 Predov Krst – Bilješke stene

Dužina:
6km
Kumulativni uspon:
260m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1225m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 45min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil