24-25 Manastir Rača – Sokolina

Dužina:
6,8km
Kumulativni uspon:
670m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
350m
Nadmorska visina krajnje tačke:
990m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
3 + voda u selu

Mapa

Visinski profil