12b-12-12a Vitmirovac – Sjenič – Kozji rid

Dužina:
5,9km
Kumulativni uspon:
320m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1365m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1591m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil