23 Solotuša – Solotnik

Dužina:
3km
Kumulativni uspon:
480m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
7/10
Nadmorska visina početne taćke:
405m
Nadmorska visina krajnje tačke:
830m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil