03c Đurino brdo – Jarevac – Borovo brdo

Dužina:
2,1km
Kumulativni uspon:
85m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1020m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1000m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
40min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil