Dužina:
4,8km
Kumulativni uspon:
255m
Kondiciona težina:
3/10
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
725m
Nadmorska visina krajnje tačke:
670m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 40min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil