18 Predov Krst – Galine – Predov Krst

Dužina:
5,8km
Kumulativni uspon:
270m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1085m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 30min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil