02 Kaluđerske Bare – Jarevac

Dužina:

3,6km

Kumulativni uspon:

0m, 130m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1040m

Nadmorska visina krajnje tačke:

930m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

45min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil