03c Đurino brdo – Jarevac – Borovo brdo

Dužina:

2,1km

Kumulativni uspon:

85m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1020m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1000m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

40min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil