03d Lađevac – Laništa

Dužina:

1,3km

Kumulativni uspon:

160m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

480m

Nadmorska visina krajnje tačke:

590m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

20min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil