05 Kaluđerske Bare – Kadinjača

Dužina:

19,9km

Kumulativni uspon:

430m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1040m

Nadmorska visina krajnje tačke:

805m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

5h 30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil