06 Mitrovac – Zborište

Dužina:

11,5km

Kumulativni uspon:

600m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1544m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil