07 Mitrovac – Donji Jelisavčići

Dužina:

3,6km

Kumulativni uspon:

40m, 240m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

880m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil