09 Mitrovac – Banjska stena

Dužina:

6km

Kumulativni uspon:

105m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1065m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 45min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil