Dužina:

12,8km

Kumulativni uspon:

430m, 780m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

3/10, 5/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

725m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil