11 Predov Krst – Omarska vrela

Dužina:

3,4km

Kumulativni uspon:

80m, 270m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

1/10, 2/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

890m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

55min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil