12 Predov Krst – Veliki Stolac

Dužina:

8,6km

Kumulativni uspon:

720m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1675m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 20min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil