12a Mrka Kosa – Kozji Rid

Dužina:

1,9km

Kumulativni uspon:

130m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1475m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1591m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

55min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil