15 Čehova kuća – Čopin bor

Dužina:

5,6km

Kumulativni uspon:

150m, 410m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10, 3/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1190m

Nadmorska visina krajnje tačke:

950m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil