16 Čehova kuća – Jagoštica – Veliki kraj

Dužina:

8,3km

Kumulativni uspon:

580m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

1190m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1332m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 50min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil