18 Predov Krst – Galine – Predov Krst

Dužina:

5,8km

Kumulativni uspon:

270m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1085m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 30min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil