Dužina:

1,4km

Kumulativni uspon:

205m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

5/10

Nadmorska visina početne taćke:

1110m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1305m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

45min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil