19 Sedaljka – Orlov vis – Nevelj

Dužina:

6,7km

Kumulativni uspon:

815m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

5/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1150m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil