Dužina:

4,8km

Kumulativni uspon:

255m

Kondiciona težina:

3/10

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

725m

Nadmorska visina krajnje tačke:

670m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 40min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil