23 Solotuša – Solotnik

Dužina:

3km

Kumulativni uspon:

480m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

7/10

Nadmorska visina početne taćke:

405m

Nadmorska visina krajnje tačke:

830m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil