24 Manastir Rača – Lađevac

Dužina:

2km

Kumulativni uspon:

140m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

350m

Nadmorska visina krajnje tačke:

480m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

30min

Izvora pitke vode:

2

Mapa

Visinski profil