24 Manastir Rača – Lađevac

Dužina:
2km
Kumulativni uspon:
140m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
350m
Nadmorska visina krajnje tačke:
480m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
30min
Izvora pitke vode:
2

Mapa

Visinski profil