25 Sokolina – Lađevac

Dužina:

3,6km

Kumulativni uspon:

0m, 540m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10, 4/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

990m

Nadmorska visina krajnje tačke:

480m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil