26 Beserovina – Osluša vidikovac

Dužina:

4,8km

Kumulativni uspon:

710m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

240m

Nadmorska visina krajnje tačke:

920m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil