27 Sedaljka – Kremići

Dužina:

3km

Kumulativni uspon:

280m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

720m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

50min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil