Dužina:

1,2km

Kumulativni uspon:

190m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1330m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1473m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

40min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil