30 Sedaljka – Mramorje

Dužina:

1,4km

Kumulativni uspon:

115m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

555m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

25min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil