Via Dinarica – Zelena ruta

Dužina:

19,8km

Kumulativni uspon:

922m

Kondiciona težina:

6/10

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

1450m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1240m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

6h

Izvora pitke vode:

3 + voda u selu

Mapa

Visinski profil